Ziua de 15 August este declarată zi liberă legală

Codul Muncii prevede că ziua de 15 August, ziua în care se comemorează adormirea Maicii Domnului, este zi liberă legală, în care nu se lucrează.

Excepţie fac locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. În acest ultim caz, salariaţilor li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau un spor de minim 100%. Acordarea acestui spor nu se opereaza in Registrul de evidenţă a salariaţilor, nefiind cu caracter permanent.

 

Incalcarea acestor prevederi legale de către angajatori se sanctioneaza potrivit Codului Muncii cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei!