Servicii oferite

Competenţele noastre s-au concretizat în rezultatele deosebite obţinute în domeniile:

  • înfiinţarea societăţilor comerciale – rezervări de denumiri, acte constitutive, acte adiţionale, reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului
  • întocmire contracte civile şi comercialeconsultanţă juridică în afaceri şi managementconsultanţă în managementul resurselor umaneconsultanţă
  • în raporturi juridice de muncă – întocmire şi înregistrare contracte individuale de muncă, acte adiţionale, decizii, proceduri de cercetare disciplinară, fişe de post, regulamente interne, întocmire şi înregistrare contracte colective de muncăreprezentare la instituţiile şi autorităţile publice: Inspectoratul Teritorial de Muncă, AJOFM, Agentia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale, ORC, etc.

În domeniul juridic, Certa Lex asigură: consultanţă şi asistenţă la întocmirea actelor juridice reprezentare în instanţele de judecată de orice gradredactarea actelor juridice procedurale: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, exercitarea căilor de atac, contestaţii, înscrieri la masa credală, cereri de executare silită, etc.

În domeniul formării profesionale a adulţilor, domeniu de mare actualitate şi importanţă, societatea noastră: este furnizor autorizat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei să desfăşoare programul de specializare pentru ocupaţia “contabil”, la finalul căruia absolvenţii obţin certificate de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (în UE) acordă consultanţă la întocmirea dosarelor în vederea autorizării ca furnizor de formare profesională pentru oricare din ocupaţiile prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din Româniala solicitare, se poate autoriza în timp util, pentru a desfăşura programe de formare profesională în orice domeniu.