O nouă zi liberă lucrătoare acordată anual angajaţilor cu copii minori începând cu 06.07.2014

În Monitorul Oficial 496/03.07.2014 a fost publicată Legea nr. 91/2014, care a intrat în vigoare pe data de 06.07.2014, prin care se stabileşte  Ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului în scopul de a asigura posibilitatea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani) de a verifica anual starea de sănătate a acestuia.

Părinţii sau reprezentanţii legali au dreptul la ziua liberă fără obligaţia angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente.

Liberul se acordă la cererea unuia dintre părinţi, la alegere, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat.

Cererea va fi depusă cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita. În cazul în care, în urma unor verificări efectuate de către angajator, se constată că ambii părinţi au solicitat liberul contrar legii, va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai beneficia, vreodată, de prevederile legii.

Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, ca şi în cazul unui singur copil.

Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulţi copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul.

În cazul în care niciunul dintre părinţi, respectiv dintre reprezentanţii legali ai copilului nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul viitor calendaristic.

 

Nerespectarea de către angajatori a prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează de către Inspecţia Muncii cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.500 lei.