Noi tarife percepute de ITM începând cu 05.08.2013

Potrivit Ordinului M.M.F.P.S.P.V. nr.1681/30.07.2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 491/05.08.2013, a fost aprobat un nou normativ cu tarifele percepute de ITM pentru prestari de servicii. Astfel, tariful pentru eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii este de 50 lei/document. Eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori costă 15 lei/persoană, iar furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii costă 10 lei/date angajator, lista tuturor salariaţilor 10lei/pagină iar detalii privind salariatul sau fostul salariat 10 lei/salariat. Plata tarifelor se poate efectua prin virament bancar în contul de trezorerie al ITM sau numerar, la casierie.