Modificări importante ale Legii nr. 76/2002 intrate în vigoare începând de astăzi

Prin Legea nr. 250/2013 publicată în Monitorul Oficial 457/2013, au fost aduse o serie de modificări Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. O parte dintre aceste modificări intră de astăzi în vigoare.

 

Legea 76/2002 prevede următoarele obligaţii ale agentului economic:

1. De a comunica AJOFM în a cărei rază îşi are sediul de a comunica toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Nerespectarea acestei dispoziţii se sancţionează cu amendă de la 3.000 – 5.000 lei.

 

2. De a comunica către AJOFM la care au fost înregistrate persoanele din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj în termen de 3 zile de la încadrarea în muncă .

Nerespectarea acestei dispoziţii se sancţionează cu amendă de la 5.000 – 10.000 lei.

 

Prin Legea nr. 250/2013 se introduce o nouă obligativitate pentru agentul economic, cea:

3. De a comunica AJOFM ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate la punctul 1, în termen de o zi de la data ocupării acestora.

Nerespectarea acestei dispoziţii se sancţionează cu amendă de la 3.000 – 5.000 lei.