Două zile libere legale la acest sfârşit de săptămână

Vă reamintim că începând cu anul 2012, Ziua Sfântului Andrei, sărbătorită în 30 Noiembrie, este considerată zi liberă legală.

De asemenea, ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, este considerată zi liberă legală.

Excepţie fac locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. În acest ultim caz, salariaţilor li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau un spor de minim 100%.

Acordarea acestui spor nu se opereaza în Registrul de evidenţă a salariaţilor, nefiind cu caracter permanent.

 

Încălcarea acestor prevederi legale de către angajatori se sancţionează potrivit Codului Muncii cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei!