Despre noi

Înfiinţată în anul 2008, societatea şi-a propus să contribuie în mod activ, atât la îmbunătăţirea climatului şi a relaţiilor de afaceri dintre companiile ce activează în diverse domenii ale vieţii economice, cât şi la creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii acestora prin abordarea metodelor şi mijloacelor moderne de management al resurselor umane.

De asemenea, având în vedere că asociaţii Certa Lex sunt consilieri juridici cu vastă experienţă profesională, contribuţia societăţii în domeniul raporturilor juridice de drept comercial, drept civil şi al raporturilor juridice de dreptul muncii poate fi vitală în multe momente din activitatea curentă a companiilor, indiferent de obiectul de activitate al acestora.

Deşi încă tânără, Certa Lex are în portofoliu contracte cu importante societăţi comerciale din domeniul comerţului şi distribuţiei de mărfuri alimentare, transport intern şi internaţional, construcţii.

Dinamica relaţiilor din sfera economico-socială, schimbările rapide de pe piaţa muncii, permanenta necesitate de a fi la curent cu desele modificări legislative îi determină pe tot mai mulţi manageri de companii să acorde importanţa cuvenită serviciilor de consultanţă.

Ceea ce deosebeşte oferta Certa Lex de celelalte companii, sunt serviciile noastre integrate.