Formulare noi pentru agentii economici utilizate in relatia cu AJOFM

HG nr. 119/2014 a fost publicata in Monitorul Oficial si a  intrat in vigoare pe data de 20.03.2014. Acest act normativ modifica 3 dintre formularele utilizate de agentii economici in relatia cu AJOFM:
1. Declaratia de locuri de munca vacante – se transmite in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea sau crearea noului loc de munca. Termenul  se îndeplineşte la sfârşitul celei de a 5-a zile lucrătoare, ora 24,00, din perioada de 5 zile lucrătoare de la vacantarea locului de muncă. Perioada respectivă se calculează începând cu data vacantării, respectiv creării locului de muncă, în situaţia în care această dată nu este declarată zi nelucrătoare, sau cu prima zi lucrătoare, în situaţia în care vacantarea locului de muncă s-a realizat într-o zi declarată nelucrătoare. Model aici: Locuri de munca vacante

Nerespectare obligatie – amenda de la 3.000 la 5.000 lei

2. Declaratia de ocupare a locurilor de munca vacante -se comunica în termen de o zi de la data ocupării acestora. Termenul de o zi de la data ocupării locului de muncă se îndeplineşte la sfârşitul primei zile lucrătoare, ora 24,00, următoare datei în care s-a ocupat locul de muncă în condiţiile legii. Model aici: Adresa comunicare ocupare lmv

 Nerespectare obligatie – amenda de la 3.000 la 5.000 lei

3. Adeverinta de stagiu cotizare somaj –

În vederea certificării stagiului minim de cotizare prevăzut de lege şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă, pentru care s-au datorat conform prevederilor legale, la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contribuţiile din lege, precum şi, după caz, dacă se regăsesc în situaţia de excepţie prevăzută din lege (Constituie stagiu de cotizare şi perioadele pentru care angajatorul este scutit, în condiţiile legii, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj-primeste subventii).

În situaţia în care sunt identificate neconcordanţe între conţinutul adeverinţei şi informaţiile din cuprinsul declaraţiilor fiscale depuse de angajator şi/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă până la data de 31 decembrie 2010 ori se constată că angajatorul nu a depus  declaraţia lunară, AJOFM solicită în scris angajatorului corectarea respectivelor documente şi depunerea lor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu excepţia declaraţiei lunare care se depune potrivit prevederilor din Codul Fiscal. Model aici: Adeverinta stagiu cotizare somaj

Nerespectare obligatie – amenda de la 3.000 la 5.000 lei

 

Obligaţia de a angaja persoane cu handicap pentru firmele care au cel puţin 50 de angajaţi

În conformitate cu prevederile art. 78 (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele juridice private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Persoanele juridice private care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute mai sus, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la lit. a).

Nerespectarea acestor dispoziţii legale se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii contravenţionale se face de către personalul Inspecţiei Muncii.

Examinarea medicala si psihologica periodica anuala pentru conducatorii auto profesionisti

Incepând cu data de 05.12.2013 a intrat în vigoare Ordinul comun al  Ministrului Sănătăţii şi Ministrului Transporturilor nr. 1260/1390/2013 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii în siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii.

Potrivit acestui act normativ,

Art. 2. – Examinarea medicala si psihologica periodica a personalului încadrat în functii cu atributii în siguranta transporturilor, pe grupe de vârsta, se va efectua astfel:

b) pentru transportul rutier la grupa de vârsta 18-65 ani se vor efectua controlul medical periodic si controlul psihologic la interval de un an;

 Art. 9. – Persoanele juridice angajatoare au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure participarea personalului angajat în functii cu atributii în siguranta transporturilor la examinarea medicala si psihologica periodica;

b) sa utilizeze personalul cu atributii în siguranta transporturilor numai conform avizelor medicale si psihologice detinute;

c) sa asigure evidenta si pastrarea avizelor de aptitudine/inaptitudine medicala si psihologica, pe perioada valabilitatii acestora.

 Funcţiile din siguranţa rutieră cărora li se aplică acest act normativ sunt prevăzute în Ordinul Ministrului Transportului nr. 1256/2013, anexa nr. 4, respectiv:

1 Manager de transport

2 Conducator auto transport de persoane

3 Conducator auto regim taxi/închiriere

4 Conducator auto transport de marfa

5 Conducator auto transporturi speciale de marfuri periculoase (ADR)

6 Conducator auto transporturi speciale transport agabaritic

7 Conducator auto transporturi speciale transport bancar/valori

8 Instructor de conducere auto

9 Consilier marfuri periculoase (ADR)

 

Două zile libere legale la acest sfârşit de săptămână

Vă reamintim că începând cu anul 2012, Ziua Sfântului Andrei, sărbătorită în 30 Noiembrie, este considerată zi liberă legală.

De asemenea, ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, este considerată zi liberă legală.

Excepţie fac locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. În acest ultim caz, salariaţilor li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau un spor de minim 100%.

Acordarea acestui spor nu se opereaza în Registrul de evidenţă a salariaţilor, nefiind cu caracter permanent.

 

Încălcarea acestor prevederi legale de către angajatori se sancţionează potrivit Codului Muncii cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei!

Salariul minim pe economie în anul 2014 va fi majorat în două etape

Pe data de 15.11.2013 a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 703 Hotararea de Guvern nr. 871/14.11.2013.

Potrivit acestui act normativ,

         Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.
– Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

Nerespectarea acestei hotărâri de guvern se sancţionează contravenţional cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Modificări importante ale Legii nr. 76/2002 intrate în vigoare începând de astăzi

Prin Legea nr. 250/2013 publicată în Monitorul Oficial 457/2013, au fost aduse o serie de modificări Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. O parte dintre aceste modificări intră de astăzi în vigoare.

 

Legea 76/2002 prevede următoarele obligaţii ale agentului economic:

1. De a comunica AJOFM în a cărei rază îşi are sediul de a comunica toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Nerespectarea acestei dispoziţii se sancţionează cu amendă de la 3.000 – 5.000 lei.

 

2. De a comunica către AJOFM la care au fost înregistrate persoanele din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj în termen de 3 zile de la încadrarea în muncă .

Nerespectarea acestei dispoziţii se sancţionează cu amendă de la 5.000 – 10.000 lei.

 

Prin Legea nr. 250/2013 se introduce o nouă obligativitate pentru agentul economic, cea:

3. De a comunica AJOFM ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate la punctul 1, în termen de o zi de la data ocupării acestora.

Nerespectarea acestei dispoziţii se sancţionează cu amendă de la 3.000 – 5.000 lei.

Ziua de 15 August este declarată zi liberă legală

Codul Muncii prevede că ziua de 15 August, ziua în care se comemorează adormirea Maicii Domnului, este zi liberă legală, în care nu se lucrează.

Excepţie fac locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. În acest ultim caz, salariaţilor li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau un spor de minim 100%. Acordarea acestui spor nu se opereaza in Registrul de evidenţă a salariaţilor, nefiind cu caracter permanent.

 

Incalcarea acestor prevederi legale de către angajatori se sanctioneaza potrivit Codului Muncii cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei!

Noi tarife percepute de ITM începând cu 05.08.2013

Potrivit Ordinului M.M.F.P.S.P.V. nr.1681/30.07.2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 491/05.08.2013, a fost aprobat un nou normativ cu tarifele percepute de ITM pentru prestari de servicii. Astfel, tariful pentru eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii este de 50 lei/document. Eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori costă 15 lei/persoană, iar furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii costă 10 lei/date angajator, lista tuturor salariaţilor 10lei/pagină iar detalii privind salariatul sau fostul salariat 10 lei/salariat. Plata tarifelor se poate efectua prin virament bancar în contul de trezorerie al ITM sau numerar, la casierie.

Zilele libere de Rusalii

Duminică și luni (23 și 24 iunie) sunt zile de sărbătoare legală (Rusalii) în care nu se lucrează. Excepție fac locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității. Citește mai mult

Cota de impozit pe venit este de 85%

Potrivit O.U.G. nr. 55/2013 intrată în vigoare pe 06 iunie 2013, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere. Aceasta prevedere este aplicabilă și angajatorilor privați. Citește mai mult