Cum vor creste exponential vanzarile de tigarete electronice incepand cu 17.03.2016 :)

Prin Legea nr. 15/2016 ce va intra în vigoare pe data de 17 martie 2016 sunt aduse o serie de modificări importante Legii nr. 349/2002 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Considerăm necesar să vă redăm pentru clarificare câteva din definiţiile din această lege:

Prin fumat se înţelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe.

Prin ţigaretă electronică se înţelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conţin nicotină prin intermediul unui muştiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, un rezervor şi dispozitivul fără cartuş sau rezervor.

Prin spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

Prin spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Prin mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;

Prin loc de joacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;

Astfel, începând cu 17.03.2016 se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii.

Prin urmare, fumatul va fi permis doar în spaţiile publice deschise (cu excepţia locurilor de joacă pentru copii – unde este interzis) şi în spaţiile deschise de la locul de muncă.

De asemenea, se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.

Prin urmare, fumatul va fi interzis în unităţile de mai sus atât în spaţiile închise cât şi în cele deschise, pe întreg perimetrul acestora.

Excepţie de la aceste interdicţii fac penitenciarele de maximă siguranţă şi camerele special amenajate în incinta zonei de tranzit a aeroporturilor internaţionale.

ATENŢIE: În urma interpretării acestei legi, rezultă fără dubiu faptul că folosirea ţigaretei electronice nu reprezintă acţiunea de a fuma, în sensul acestei legi! Prin urmare, nu sunt restricţii legale în acest act normativ referitoare la folosirea ţigaretei electronice în aceste spaţii, cu următoarea excepţie:

În mijloacele de transport în comun este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice. – pentru încălcarea acestei reguli nu este prevăzută amendă J.

Nerespectarea acestor reguli atrage răspunderea contravenţională a persoanelor, astfel:

Persoane fizice -Sancţiuni aplicabile:

Amendă de la 100-500 lei pentru:

– Fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă;

– Fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.

 Persoane juridice (ca administratori de spaţii publice închise, spaţii închise de la locul de muncă, mijloace de transport în comun) – Sancţiuni aplicabile:

 • Amenda de 5.000 lei la prima abatere;
 • Amendă de 10.000 lei + cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere;
 • 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţiia treia abatere.

Dacă sunt săvârşite următoarele fapte:

 • fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii.
 • fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.

PENTRU PERSOANELE JURIDICE CARE COMERCIALIZEAZĂ ŢIGĂRI SI SAVARSESC URMATOARELE FAPTE:

 • vânzarea la bucată a ţigaretelor, ţigărilor de foi şi cigarillos.
 • comercializarea pachetelor de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi.
 • comercializarea produselor din tutun prin automate.
 • vânzarea produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani.
 • comercializarea produselor din tutun în unităţile sanitare şi cele de învăţământ, de stat şi private.
 • folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea ori comercializarea altor produse

Constatarea contravenţiilor enumerate mai sus şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai poliţiei locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne. 

 ALTE RESPONSABILITĂŢI PREVĂZUTE ÎN ACEASTĂ LEGE

Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile menţionate vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea interzicerii fumatului în aceste spaţii, inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă şi marcarea spaţiilor menţionate cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.

Menţionăm că nu este prevăzută vreo sancţiune contravenţională pentru neelaborarea regulamentelor interne şi marcarea spaţiilor cu indicatoare.