Zile libere legale in decembrie si ianuarie!

Vă reamintim că în luna decembrie 2014 sunt considerate zile libere legale zilele de 25 şi 26 decembrie 2014 (prima şi a doua zi de Crăciun), iar în luna ianuarie 2015 sunt considerate zile libere legale zilele de 1 şi 2 ianuarie 2015.

Excepţie fac locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. În acest ultim caz, salariaţilor li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau un spor de minim 100%.

Acordarea acestui spor se opereaza în Registrul de evidenţă a salariaţilor, doar dacă este prevăzut în contractul individual de muncă al salariatului.

Asiguraţi-vă că pontajul lunilor decembrie 2014 şi ianuarie 2015 va reflecta fie timpul liber acordat în zilele respective, fie zilele lucrate şi timpul liber acordat în compensare în următoarele 30 de zile calendaristice.

Daca nu veti putea acorda timp liber, pe statele de plata aferente lunilor decembrie 2014 şi ianuarie 2015 trebuie să se regăsească distinct sporul de 100% pentru fiecare oră lucrată de angajat în zilele de 25,26 decembrie 2014, 1 şi 2 ianuarie 2015.

Încălcarea acestor prevederi legale de către angajatori se sancţionează potrivit Codului Muncii cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei!

Prin HG nr. 1090/11.12.2014 s-au stabilit în plus, pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 24 şi 31 decembrie 2014 ca zile libere, urmând să fie recuperate fie în zilele de 13 şi 20 decembrie 2014, fie să fie prelungit timpul de lucru până la data de 31.01.2015. Aceste prevederi pot fi aplicate şi în sectorul privat, daca angajatorul şi salariaţii convin astfel.

Oficial! Salariul de baza minim brut de 975 lei incepand cu 01 ianuarie 2015!

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1091/11.12.2014, incepând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 5,781 lei/oră, urmând ca de la 01.07.2015 să se stabilească la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 6,225 lei/oră.

Operarea in REVISAL in temeiul deciziei colective se face cel tarziu pe data de 01.01.2015, iar cel in temeiul actului aditional in termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a actului aditional(pana la 30.01.2015)!!

Intrucat cuantumul salariului modifica CIM, va trebui sa aveti cate un exemplar la fiecare dosar al salariatului si sa aveti dovada faptului ca a primit un exemplar din decizie sau actul aditional.

Sanctiuni aplicabile:

– nerespectarea prevederilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara  amenda contraventionala de la 1000 lei la 2000 lei

– nerespectarea termenului de operare in REVISAL – amenda contraventionala de  5.000 lei la 8.000 lei;

– nerespectarea inmanarii unui exemplar din decizie/act aditional – amenda contraventionala de la 1.500 la 2.000 lei