OBLIGAŢII LEGALE PENTRU CONSUMATORII DE ENERGIE ŞI PERSOANELE JURIDICE CARE DEŢIN MAI MULT DE 25 DE AUTOVEHICULE

OG nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie şi Norme Metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 409/2009 – actul normativ care reglementează aceste obligaţii

Energietoate formele de energie disponibile pe piaţă, inclusiv energia electrică, energia termică, gazele naturale, inclusiv gazul natural lichefiat, gazul petrolier lichefiat, orice combustibil destinat încălzirii şi răcirii, cărbune şi lignit, turbă, carburanţi, mai puţin carburanţii pentru aviaţie şi combustibilii pentru navigaţie maritimă, şi biomasa, definită conform Directivei 2001/77/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricităţii produse din sursele de energie regenerabile de pe piaţa internă a electricităţii;

  1. Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligaţia:

a) să efectueze anual un audit energetic elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, în condiţiile legii, şi care stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

b) să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu şi lung;

c) să numească un manager energetic, atestat de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică/juridică prestatoare de servicii energetice, acreditată în condiţiile prezentei ordonanţe.

d) completează şi transmit ARCE, prin intermediul filialelor sale teritoriale, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie.

e) să dispună de un sistem de măsură, evidenţă şi monitorizare a consumurilor energetice şi să pună la dispoziţia Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, la cerere, informaţii privind consumurile energetice şi indicatorii de eficienţă energetic.

B) Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie cuprinsă între 200 şi 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligaţi:

a) să întocmească la fiecare 2 ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei în condiţiile prezentei ordonanţe, care să stea la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetic;

b) completeze şi transmită Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, denumită în continuare ARCE, prin intermediul filialelor sale teritoriale, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie;

c) să dispună de un sistem de măsură, evidenţă şi monitorizare a consumurilor energetice şi să pună la dispoziţia Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, la cerere, informaţii privind consumurile energetice şi indicatorii de eficienţă energetic.

 

Pentru a verifica daca vă încadraţi în limitele de consum prevăzute în Ordonanţă, verificaţi tabelul de conversie de mai jos:

TABEL DE CONVERSIE privind conţinutul în energie al unei selecţii de combustibili pentru utilizare finală

Produs energetic

kJ (PCI)

Kgep- kilograme echivalent petrol (PCI)

kWh (PCI)

1 kg de cocs

28500

0,676

7,917

1 kg de cărbune slab

17200-30700

0,411-0,733

4,778-8,528

1 kg de brichete de lignit

20000

0,478

5,556

1 kg de lignit negru

10500-21000

0,251-0,502

2,917-5,833

1 kg de lignit

5600-10500

0,134-0,251

1,556-2,917

1 kg de şisturi bituminoase

8000-9000

0,191-0,215

2,222-2,500

1 kg de turbă

7800-13800

0,186-0,330

2,167-3,833

1 kg de brichete de turbă

16000-16800

0,382-0,401

4,444-4,667

1 kg combustibil lichid greu

40000

0,955

11,111

1 kg combustibil lichid casnic

42300

1,010

11,750

1 kg de carburanţi (benzină)

44000

1,051

12,222

1 kg de ulei de parafină

40000

0,955

11,111

1 kg de gaz petrol lichefiat

46000

1,099

12,778

1 kg de gaz natural1)

47200

1,126

13,10

1 kg de gaz petrol lichefiat

45190

1,079

12,553

1 kg de lemn (umiditate 25%)

13800

0,330

3,833

1 kg aglomeraţi/brichete de lemn

16800

0,401

4,667

1 kg de deşeuri

7400-10700

0,177-0,256

2,056-2,972

1 MJ căldură derivată

1000

0,024

0,278

1 kWh de energie electrică

3600

0,086

1

Sursă: Eurostat.
1) 93% metan.

C)      Societăţile comerciale care deţin mai mult de 25 de autovehicule, au obligaţia să dezvolte programe de monitorizare şi gestiune a consumului de carburanţi pentru grupul de vehicule deţinut.

Programele de monitorizare şi de gestiune a consumului de carburanţi trebuie să conţină măsuri de reducere a consumului de combustibili şi, după caz, măsuri privind utilizarea biocarburanţilor. Gestiunea consumului de carburanţi include date statistice privind distanţele parcurse, numărul de călători transportaţi şi/sau cantităţile transportate, precum şi consumurile specifice, exprimate în tone echivalent petrol/mii km, tone echivalent petrol/mii călători, tone echivalent petrol/mii tone km, tone echivalent petrol/mii călători km, după caz.

 

Constituie contravenţii nerespectarea prevederilor de mai sus se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei şi se aplică operatorului economic.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organul de control care este persoană împuternicită de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei.

 

Mai multe detalii puteti citi pe site-ul beta.anre.ro

 

Lista auditorilor şi managerilor energetici, precum şi lista societăţilor prestatoare de servicii energetice o puteţi găsi aici:

http://beta.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/eficienta-energetica1391006250/auditori-manageri-energetici1391006770

900 lei – Salariul de bază minim brut pe ţară de la 01 iulie 2014

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 871/14.11.2013, incepând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

Exista si posibilitatea intocmirii unui act aditional la CIM, individual.

Atentie, veti mari si salariile celor cu norma partiala de lucru, proportional cu timpul efectiv lucrat!

Operarea in REVISAL in temeiul deciziei colective se face cel tarziu pe data de 01.07.2014, iar cel in temeiul actului aditional in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a actului aditional(pana la 20.07.2014)!!

Intrucat cuantumul salariului modifica CIM, va trebui sa aveti cate un exemplar la fiecare dosar al salariatului si sa aveti dovada faptului ca a primit un exemplar din decizie sau actul aditional.

Sanctiunea pentru nerespectarea acestor prevederi este de:

– nerespectarea prevederilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara  amenda contraventionala de la 1000 lei la 2000 lei;

– nerespectarea termenului de operare in REVISAL -amenda contraventionala de  5.000 lei la 8.000 lei;

– nerespectarea inmanarii unui exemplar din decizie/act aditional – amenda contraventionala de la 1.500 la 2.000 lei.