Zile libere de Paste

Vă reamintim că în luna aprilie 2014 sunt considerate zile libere legale zilele de 20 şi 21 aprilie 2014 (prima şi a doua zi de Paşte).

Excepţie fac locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. În acest ultim caz, salariaţilor li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau un spor de minim 100%.

Acordarea acestui spor nu se opereaza în Registrul de evidenţă a salariaţilor, nefiind cu caracter permanent.

          Asiguraţi-vă că pontajul lunii aprilie va reflecta fie timpul liber acordat în zilele respective, fie zilele lucrate şi timpul liber acordat în compensare în intervalul 22.04.2014 – 20.05.2014. Daca nu veti putea acorda timp liber, pe statul de plata aferent lunii aprilie trebuie să se regăsească distinct sporul de 100% pentru fiecare oră lucrată de angajat în zilele de 20 şi 21 aprilie 2014.

Încălcarea acestor prevederi legale de către angajatori se sancţionează potrivit Codului Muncii cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei!