Formulare noi pentru agentii economici utilizate in relatia cu AJOFM

HG nr. 119/2014 a fost publicata in Monitorul Oficial si a  intrat in vigoare pe data de 20.03.2014. Acest act normativ modifica 3 dintre formularele utilizate de agentii economici in relatia cu AJOFM:
1. Declaratia de locuri de munca vacante – se transmite in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea sau crearea noului loc de munca. Termenul  se îndeplineşte la sfârşitul celei de a 5-a zile lucrătoare, ora 24,00, din perioada de 5 zile lucrătoare de la vacantarea locului de muncă. Perioada respectivă se calculează începând cu data vacantării, respectiv creării locului de muncă, în situaţia în care această dată nu este declarată zi nelucrătoare, sau cu prima zi lucrătoare, în situaţia în care vacantarea locului de muncă s-a realizat într-o zi declarată nelucrătoare. Model aici: Locuri de munca vacante

Nerespectare obligatie – amenda de la 3.000 la 5.000 lei

2. Declaratia de ocupare a locurilor de munca vacante -se comunica în termen de o zi de la data ocupării acestora. Termenul de o zi de la data ocupării locului de muncă se îndeplineşte la sfârşitul primei zile lucrătoare, ora 24,00, următoare datei în care s-a ocupat locul de muncă în condiţiile legii. Model aici: Adresa comunicare ocupare lmv

 Nerespectare obligatie – amenda de la 3.000 la 5.000 lei

3. Adeverinta de stagiu cotizare somaj –

În vederea certificării stagiului minim de cotizare prevăzut de lege şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă, pentru care s-au datorat conform prevederilor legale, la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contribuţiile din lege, precum şi, după caz, dacă se regăsesc în situaţia de excepţie prevăzută din lege (Constituie stagiu de cotizare şi perioadele pentru care angajatorul este scutit, în condiţiile legii, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj-primeste subventii).

În situaţia în care sunt identificate neconcordanţe între conţinutul adeverinţei şi informaţiile din cuprinsul declaraţiilor fiscale depuse de angajator şi/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă până la data de 31 decembrie 2010 ori se constată că angajatorul nu a depus  declaraţia lunară, AJOFM solicită în scris angajatorului corectarea respectivelor documente şi depunerea lor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu excepţia declaraţiei lunare care se depune potrivit prevederilor din Codul Fiscal. Model aici: Adeverinta stagiu cotizare somaj

Nerespectare obligatie – amenda de la 3.000 la 5.000 lei