Obligaţia de a angaja persoane cu handicap pentru firmele care au cel puţin 50 de angajaţi

În conformitate cu prevederile art. 78 (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele juridice private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Persoanele juridice private care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute mai sus, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la lit. a).

Nerespectarea acestor dispoziţii legale se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii contravenţionale se face de către personalul Inspecţiei Muncii.