Examinarea medicala si psihologica periodica anuala pentru conducatorii auto profesionisti

Incepând cu data de 05.12.2013 a intrat în vigoare Ordinul comun al  Ministrului Sănătăţii şi Ministrului Transporturilor nr. 1260/1390/2013 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii în siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii.

Potrivit acestui act normativ,

Art. 2. – Examinarea medicala si psihologica periodica a personalului încadrat în functii cu atributii în siguranta transporturilor, pe grupe de vârsta, se va efectua astfel:

b) pentru transportul rutier la grupa de vârsta 18-65 ani se vor efectua controlul medical periodic si controlul psihologic la interval de un an;

 Art. 9. – Persoanele juridice angajatoare au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure participarea personalului angajat în functii cu atributii în siguranta transporturilor la examinarea medicala si psihologica periodica;

b) sa utilizeze personalul cu atributii în siguranta transporturilor numai conform avizelor medicale si psihologice detinute;

c) sa asigure evidenta si pastrarea avizelor de aptitudine/inaptitudine medicala si psihologica, pe perioada valabilitatii acestora.

 Funcţiile din siguranţa rutieră cărora li se aplică acest act normativ sunt prevăzute în Ordinul Ministrului Transportului nr. 1256/2013, anexa nr. 4, respectiv:

1 Manager de transport

2 Conducator auto transport de persoane

3 Conducator auto regim taxi/închiriere

4 Conducator auto transport de marfa

5 Conducator auto transporturi speciale de marfuri periculoase (ADR)

6 Conducator auto transporturi speciale transport agabaritic

7 Conducator auto transporturi speciale transport bancar/valori

8 Instructor de conducere auto

9 Consilier marfuri periculoase (ADR)