Două zile libere legale la acest sfârşit de săptămână

Vă reamintim că începând cu anul 2012, Ziua Sfântului Andrei, sărbătorită în 30 Noiembrie, este considerată zi liberă legală.

De asemenea, ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, este considerată zi liberă legală.

Excepţie fac locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. În acest ultim caz, salariaţilor li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau un spor de minim 100%.

Acordarea acestui spor nu se opereaza în Registrul de evidenţă a salariaţilor, nefiind cu caracter permanent.

 

Încălcarea acestor prevederi legale de către angajatori se sancţionează potrivit Codului Muncii cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei!

Salariul minim pe economie în anul 2014 va fi majorat în două etape

Pe data de 15.11.2013 a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 703 Hotararea de Guvern nr. 871/14.11.2013.

Potrivit acestui act normativ,

         Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.
– Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

Nerespectarea acestei hotărâri de guvern se sancţionează contravenţional cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.