Ziua de 15 August este declarată zi liberă legală

Codul Muncii prevede că ziua de 15 August, ziua în care se comemorează adormirea Maicii Domnului, este zi liberă legală, în care nu se lucrează.

Excepţie fac locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. În acest ultim caz, salariaţilor li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau un spor de minim 100%. Acordarea acestui spor nu se opereaza in Registrul de evidenţă a salariaţilor, nefiind cu caracter permanent.

 

Incalcarea acestor prevederi legale de către angajatori se sanctioneaza potrivit Codului Muncii cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei!

Noi tarife percepute de ITM începând cu 05.08.2013

Potrivit Ordinului M.M.F.P.S.P.V. nr.1681/30.07.2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 491/05.08.2013, a fost aprobat un nou normativ cu tarifele percepute de ITM pentru prestari de servicii. Astfel, tariful pentru eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii este de 50 lei/document. Eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori costă 15 lei/persoană, iar furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii costă 10 lei/date angajator, lista tuturor salariaţilor 10lei/pagină iar detalii privind salariatul sau fostul salariat 10 lei/salariat. Plata tarifelor se poate efectua prin virament bancar în contul de trezorerie al ITM sau numerar, la casierie.